Deniz KOLUÇOLAK

Eczane Paket Sigortası Sorumlusu

Mobil ve WhatsApp
0507 765 10 09

denizkolucolak@senbayrak.com.tr

TEKLİF AL

ECZANE PAKET SİGORTASI

Eczanenizdeki tüm cihaz ve demirbaşlar, ilaç ve diğer ürünler, ilgili kurumdan tahsil için biriktirilen kupürler,
  • Hırsızlık,
  • Yangın,
  • Boruların patlaması, tıkanması sonucunda ortaya çıkabilecek su hasarları,
  • Sel ve su baskını,
  • Duman,
  • Fırtına,
  • Kara ve hava taşıtları çarpması,
  • Yer kayması,
  • Kar ağırlığı
  • Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör,
  • Cam kırılması,
risklerine karşı, Eczanem Sigortası korumasında.

Üstelik,
  • İş yeriniz hasar nedeniyle bir süre için kullanılamaz hale gelirse geçici bir işyeri için yapacağınız masraflar,
  • Peşin ödenmiş kira kayıplarınız,
  • Enkazın temizlenmesi masrafları,
  • Yangın nedeniyle faaliyetinizdeki durmanın vereceği maddi kayıplar
  • Soğutucu cihazlarda bulunan ilaç ve kimyasalların arızadan kaynaklanan ısı kaybı sonucunda görecekleri zararlar,
  • Para taşımaları,
  • Yazar kasa dahil olmak üzere tüm elektronik cihazların arıza nedeniyle oluşabilecek onarım masrafları,
  • Eczanenizde çalışanların emniyeti suistimalleri ile birlikte...
Sorumluluklarınızı Unutmadık!
  • 3. şahıslara karşı
  • Komşu veya kiracı iseniz bina sahibine karşı
  • İşveren olarak çalışanlarınıza karşı
  • Mesleki hata ve ihmallerinizin zarar verdiği müşterilerinize karşı
hukuki sorumluluklarınızın ödenmesini gerekli kıldığı tazminatlar da teminat altında.